Privacyverklaring

Arianne Fitzz, gevestigd aan de Pr. Hendrikstraat 12B, 6862 GZ Oosterbeek ,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Pr. Hendrikstraat 12B
6862 GZ Oosterbeek
Telefoonnummer: 0031623871458

Persoonsgegevens die Arianne Fitzz verwerkt

Arianne Fitzz verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of persoonlijke gegevens die Arianne Fitzz verwerkt

Voor het maken van een opdracht heb ik soms meer persoonlijke gegevens nodig om tot een goed product te komen. Deze informatie gebruik ik alleen voor dat doel en verwijder ik weer na betaling van de factuur en daarmee met het beëindigen van de opdracht.

Spontane persoonlijke informatie, soms gedeeld om tot een goed product te komen, vallen gezien de aard van het product, onder mijn beroepsgeheim als verpleegkundige. Foto’s en videomateriaal dat mij spontaan wordt toegezonden, soms ook in het kader van het komen tot een goed product, worden nooit zonder toestemming gepubliceerd of voor andere doeleinden gebruikt zonder de expliciete toestemming van de persoon zelf of de ouder(s) en worden net als de andere informatie na betaling van de factuur en daarmee het beëindigen van de opdracht verwijderd.

De website van Arianne Fitzz heeft niet de intentie gegevens van websitebezoekers onder de 16 jaar te bewaren. Omdat het voor Arianne Fitzz niet mogelijk is de leeftijd van de websitebezoeker te controleren, raad ik ouders aan de online activiteiten van hun kinderen zelf te volgen om te voorkomen dat er privacygevoelige informatie van hen wordt verzameld zonder hun toestemming. Mocht u het idee hebben dat er informatie van uw minderjarig kind op mijn website is verzameld, neem dan contact op met ariannefitzz@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie meteen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Arianne Fitzz gegevens?

Arianne Fitzz verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het maken van de opdracht.
  • Het kunnen mailen/bellen, chatten of whatsappen met u om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om de gemaakte producten bij u te kunnen afleveren.

Ook verwerk ik persoonsgegevens omdat ik hiertoe volgens de belastingaangifte verplicht ben.

Arianne Fitzz neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Tevens gebruik ik geen cookies of ander technieken van deze aard.

Hoe lang bewaart Arianne Fitzz persoonsgegevens?

Ik bewaar uw gegevens via mail/chat/telefoon/whatsapp totdat de factuur is betaald en daarmee de opdracht is beëindigd. Zowel geschreven, gesproken als beeldmateriaal. Ik vraag u (actief) na afloop of u in mijn klantenbestand wilt blijven en daarmee de correspondentie van diverse aard wilt laten bewaren voor een eventuele latere andere order.

Voor de belasting ben ik verplicht mijn financiële administratie en daarmee de gegevens zoals ze op de factuur staan 7 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking  in te trekken, te wijzigen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de gegevens die ik van u bewaard hebt naar u toe te sturen, te corrigeren en/of te verwijderen. Dien dit verzoek in via ariannefitzz@gmail.com.

ArianneFitzz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zijn uw persoonsgegevens veilig bij Arianne Fitzz?

Arianne Fitzz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ariannefitzz@gmail.com.

Cookies Google Analytics

Arianne Fitzz maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe bezoekers www.ariannefitzz.nl gebruiken. Met deze inzichten kan ik de website verbeteren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk anoniem gemaakt. De informatie wordt via een beveiligde verbinding overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft geen toestemming om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.